Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor Move up Show 15 juni 2024

 1. Beschrijving van het evenement:
  • MoveUP show is een show waar je aan kunt deelnemen met verschillende soorten groepen (dans, turnen etc.). De show vindt plaats op zaterdag 15 juni in De hege fonnen in Lemmer.
 2. Toepasselijkheid:
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers, bezoekers en andere betrokkenen bij de Move UP show.
 3. Toegang en deelname:
  • Toegang tot MoveUP show is onderhevig aan de regels en voorschriften van de locatie.
  • Deelname aan MoveUP vereist inschrijving via het daarvoor bestemde inschrijvingsproces en het betalen van de toepasselijke inschrijvingskosten.
 4. Betaling en annulering:
  • De kosten voor deelname aan MoveUP show moeten vooraf worden betaald via de aangegeven betaalmethoden.
  • Restitutie van inschrijvingskosten is niet mogelijk.
 5. Aansprakelijkheid:
  • MoveUP is niet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies van eigendommen tijdens het evenement.
  • Deelnemers worden aangemoedigd om zelf verzekeringen af te sluiten voor persoonlijke schade of verlies van eigendommen.
 6. Intellectueel eigendom:
  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MoveUP, inclusief merken, logo’s, afbeeldingen, en andere materialen, zijn eigendom van MoveUP.
  • Het is niet toegestaan om materialen van MoveUP te reproduceren, distribueren, of commercieel te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming.
 7. Privacy en gegevensbescherming:
  • Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het inschrijvingsproces worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en zullen niet worden gedeeld met derden, behalve zoals vereist door de wet of wanneer deelname anders niet mogelijk is.
  • Op een andere manier verkregen gegevens worden onder dezelfde voorwaarden gehandhaafd als hier beschreven.
  • Door deel te nemen aan welke vorm van evenement dan ook, stemmen deelnemers, vrijwilligers en overige betrokkenen automatisch in met het gebruik van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.
  • De gegevens worden bewaard tot we gevraagd worden ze te verwijderen of wanneer ze niet meer accuraat zijn.
 8.  Gedragscodes:
  • Respecteer de artiesten, medewerkers en andere bezoekers van het evenement.
  • Vermijd storend gedrag zoals roken, drinken, of luidruchtig praten tijdens de voorstellingen.
  • Gebruik geen flitsfotografie of opnameapparatuur tijdens de voorstellingen, tenzij anders aangegeven.
  • Houd gangpaden en nooduitgangen vrij en volg de aanwijzingen van het personeel op.

  9. Veiligheidsvoorschriften:

  • Volg de aangegeven evacuatieroutes en verzamelplaatsen in geval van nood.
  • Zorg ervoor dat kinderen te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene.
  • Meld verdachte activiteiten of voorwerpen onmiddellijk aan het personeel.
  • Draag comfortabele kleding en schoenen om ongelukken te voorkomen tijdens het evenement.

  10. Aanvullende richtlijnen:

  • Het is niet toegestaan om (eigen) eten of drinken mee te nemen in de theaterzaal.
  • Mobiele telefoons dienen te worden uitgeschakeld of op stil (niet storen) of vliegtuigmodus te worden gezet tijdens evenementen.
  • Let op mogelijke allergenen in de catering en informeer het personeel indien nodig.
  • Wees beleefd en respectvol tegenover anderen en geniet!

Privicybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en beschermen die u aan ons verstrekt tijdens uw deelname aan onze show.

Verzamelde informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het registreren voor deelname aan onze show, zoals naam, contactgegevens en eventuele specifieke vereisten of voorkeuren met betrekking tot deelname. Daarnaast kunnen we informatie verzamelen over uw interacties met onze website, zoals paginaweergaven en klikgedrag, om de gebruikerservaring te verbeteren.

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om uw deelname aan onze show te faciliteren, inclusief het beheren van uw registratie, het verstrekken van relevante informatie over het evenement en het communiceren van eventuele wijzigingen of updates. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken voor interne analytische doeleinden en om onze diensten te verbeteren. We zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid of zoals vereist door de wet.

Foto- en videomateriaal

Tijdens onze show kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Door deel te nemen aan ons evenement stemt u ermee in dat uw beeltenis mogelijk wordt vastgelegd en gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. We maken gebruik van versleutelingstechnologie√ęn en beveiligingsprotocollen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Toegang en controle over uw gegevens

U heeft het recht om te vragen welke persoonlijke informatie wij over u hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op als u vragen heeft over uw privacyrechten of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen uit onze systemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken voor gegevensverwerking weer te geven. We zullen de datum van de laatste wijziging van dit privacybeleid bijwerken om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen. We raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te controleren op eventuele updates.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via mail@moveup.nl of via het contactformulier op onze website.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 15-04-2024

PRIVACY POLICY

TICKET INFO

CONTACT