Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor Move Up Show 15 juni 2024

 1. Beschrijving van het evenement:
  • MoveUP show is een show waar je aan kunt deelnemen met verschillende soorten groepen (dans, turnen etc.). De show vindt plaats op zaterdag 15 juni 2024 in De Hege Fonnen te Lemmer.
 2. Toepasselijkheid:
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers, bezoekers en andere betrokkenen bij de Move Up show.
 3. Toegang en deelname*:
  • Toegang tot Move Up show is onderhevig aan de regels en voorschriften van de locatie.
  • Deelname aan Move Up vereist inschrijving via het daarvoor bestemde inschrijvingsproces en het betalen van de toepasselijke inschrijvingskosten.
 4. Betaling en annulering:
  • De kosten voor deelname aan Move Up show moeten vooraf worden betaald via de aangegeven betaalmethoden.
  • Restitutie van inschrijvingskosten is niet mogelijk.
 5. Aansprakelijkheid:
  • Move Up is niet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies van eigendommen tijdens het evenement.
  • Deelnemers worden aangemoedigd om zelf verzekeringen af te sluiten voor persoonlijke schade of verlies van eigendommen.
 6. Intellectueel eigendom:
  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Move Up, inclusief merken, logo’s, afbeeldingen, en andere materialen, zijn eigendom van Move Up.
  • Het is niet toegestaan om materialen van Move Up te reproduceren, distribueren, of commercieel te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming.
 7. Privacy en gegevensbescherming:
  • Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het inschrijvingsproces worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden* en zullen niet worden gedeeld met derden, behalve zoals vereist door de wet of wanneer deelname anders niet mogelijk is.
  • Op een andere manier verkregen gegevens worden onder dezelfde voorwaarden gehandhaafd als hier beschreven.
  • Door deel te nemen aan welke vorm van evenement dan ook, stemmen deelnemers, vrijwilligers en overige betrokkenen automatisch in met het gebruik van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.
  • De gegevens worden bewaard tot we gevraagd worden ze te verwijderen of wanneer ze niet meer accuraat zijn.
 8.  Gedragscodes*:
  • Respecteer de artiesten, medewerkers en andere bezoekers van het evenement.
  • Vermijd storend gedrag zoals roken, drinken, of luidruchtig praten tijdens de voorstellingen.
  • Houd gangpaden en nooduitgangen vrij en volg de aanwijzingen van het personeel op.

  9. Veiligheidsvoorschriften:

  • Volg de aangegeven evacuatieroutes en verzamelplaatsen in geval van nood.
  • Zorg ervoor dat kinderen te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene.
  • Meld verdachte activiteiten of voorwerpen onmiddellijk aan het personeel.
  • Draag comfortabele kleding en schoenen om ongelukken te voorkomen tijdens het evenement.

  10. Aanvullende richtlijnen:

  • Het is niet toegestaan om (eigen) eten of drinken mee te nemen in de theaterzaal.
  • Mobiele telefoons dienen te worden uitgeschakeld of op stil (niet storen) of vliegtuigmodus te worden gezet tijdens evenementen.
  • Let op mogelijke allergenen in de catering en informeer het personeel indien nodig.
  • Wees beleefd en respectvol tegenover anderen en geniet!

   * . Aanpassingen van kracht per 12 mei 2024:
   3. U neemt ten alle tijde geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel aan Move Up.
   7. Persoonlijke gegevens mogen ook gebruikt worden voor het sturen van nieuwbrieven en toekomstige aankondigingen.
   8. Flitsfotografie en opname apparatuur mag wel gebruikt worden tenzij nadrukkelijk aangegeven van niet.

    

   Deze voorwaardenpagina bestaat uit twee blz.

Privacy Beleid

Dit privacy beleid beschrijft hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en beschermen die u aan ons verstrekt tijdens uw deelname aan onze show. *U neemt ten alle tijde geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid deel aan Move Up.*

Verzamelde informatie:
Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het registreren voor deelname aan onze show, zoals naam, contactgegevens en eventuele specifieke vereisten of voorkeuren met betrekking tot deelname. Daarnaast kunnen we informatie verzamelen over uw interacties met onze website, zoals paginaweergaven en klikgedrag, om de gebruikerservaring te verbeteren.

Gebruik van informatie:
Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om uw deelname aan onze show te faciliteren, inclusief het beheren van uw registratie, het verstrekken van relevante informatie over het evenement en het communiceren van eventuele wijzigingen of updates. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken voor interne analytische doeleinden en om onze diensten te verbeteren. We zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden, behalve zoals beschreven in dit privacy beleid of zoals vereist door de wet.

Foto- en videomateriaal:
Tijdens onze show kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Door deel te nemen aan dit evenement stemt u ermee in dat uw beeltenis *of dat van uw kind* mogelijk wordt vastgelegd en gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft. *Wanneer u of uw kind wenst niet of onherkenbaar afgebeeld te worden op of via de bronnen van Move Up dan dient diegene zelf onherkenbaar of niet deel te nemen aan de activiteit. Dit geldt met name voor de groepsfoto’s en de teamfoto’s. De foto’s die tijdens de show gemaakt worden krijgt u (enkel wanneer dit door u nadrukkelijk is aangegeven) als eerste ter beoordeling te zien waarbij u niet alle foto’s kunt weigeren en mag aangeven welke foto’s niet geplaatst mogen worden. Benadert u alstublieft zelf de foto- of videograaf om hem of haar ervan op de hoogte te brengen met wie rekening gehouden dient te worden. Hier geldt nadrukkelijk dat u zelf verantwoordelijk bent en Move Up en degene achter de lens niet. Move Up is ook niet verantwoordelijk voor de door eventueel vanuit het publiek gemaakte beelden die gedeeld worden op andere media.* 

Beveiliging van gegevens:
Wij nemen passende maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. We maken gebruik van versleutelingstechnologieën en beveiligingsprotocollen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Toegang en controle over uw gegevens:
U heeft het recht om te vragen welke persoonlijke informatie wij over u hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op als u vragen heeft over uw privacy rechten of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen uit de systemen.

Wijzigingen in dit privacy beleid:
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken voor gegevensverwerking weer te geven. We zullen de datum van de laatste wijziging van dit privacy beleid bijwerken om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen. We raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te controleren op eventuele updates.

Contact met ons opnemen:
Als u vragen heeft over ons privacy beleid of de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via mail@moveup.nl of via het contactformulier op onze website.

Dit privacy beleid is van kracht vanaf 15 april 2024
*tussen sterretjes geschreven tekst is een aanpassing op het beleid en actief vanaf 11 mei 2024*
Deze voorwaardenpagina bestaat uit twee blz.

PRIVACY POLICY

TICKET INFO

CONTACT